Corona-virus (COVID-19)

???????Hierbij enkele basisregels om alles veilig te kunnen laten verlopen de komende periode: 

1. Vermeld steeds de redenen van uw consultatie (via internet of telefonisch) 

2. Kom niet te vroeg (maar ook niet te laat) naar uw afspraak. 

3. Kom alleen naar uw afspraak. Indien nodig mag je je laten begeleiden door één andere gezonde persoon. 

4. Doe een mondmasker aan alvorens de wachtzaal te betreden (een stoffen masker is goed).

5. Houd afstand in de wachtzaal (min 1,5m tot 2m) en ontsmet je handen met de alcoholgel daar aanwezig. 

6. Bij nieuw ontstane klachten van een mogelijke COVID-19-besmetting (koorts, hoesten, keelpijn, spierpijn, niezen,...) neem je telefonisch contact met ons op en kom je NIET naar de wachtzaal. Wij voorzien een apart consultatiemoment voor patiënten met een mogelijke COVID19-besmetting. 


Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt komen we hier samen door!


Heb je klachten die kunnen wijzen op een mogelijke COVID19-besmetting, zoals hoesten, pijn op de borst, verlies van reuk of smaak, of koorts? Dan kun je besmet zijn met het virus. 

  • Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt met andere mensen: isoleer jezelf.
  • Bel je huisarts voor een consultatie met eventuele staalafname. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.  
  • Maak een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad vanaf twee dagen voor je symptomen vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Als je besmet bent met het virus en je test ‘positief’ is, wordt er contactonderzoek uitgevoerd om een nieuwe snelle verspreiding onder de bevolking te vermijden. Dit verloopt volledig anoniem en gebeurt enkel via het nummer 02 214 19 19 of via een sms van het nummer 8811.


Informatie met tips en adviezen omtrent het coronavirus kan u terugvinden op volgende website: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/


Wat kan je zelf doen? 

  • Was regelmatig je handen 

  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nees in de binnenkant van je elleboog. 

  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

  • Blijft thuis als je ziek bent. 

  • Wees aandachtig voor risicogroepen. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden.

Bij vragen kan je steeds contact met ons opnemen.