Voor alle vragen rond COVID19 en testen, gelieve volgende link te raadplegenhttps://www.info-coronavirus.be/nl/testen/


Locaties voor COVID-testafname

Een interactieve kaart met testcentra kan u raadplegen via volgende link: http://testcovid.doclr.be/#!/saps

Een afspraak maken in een testcentrum kan via volgende link: https://testcovid.doclr.be/#!/flow

Het is voor ons onmogelijk om het testen van klachtenvrije hoogrisicocontacten en reizigers te combineren met kwaliteitsvolle standaard zorg. Consultaties in de praktijk worden voorbehouden voor patiënten met klachten. Daarom willen wij vragen om een COVID-test bij een hoogrisicocontact of voor een reis te laten uitvoeren in een nabijgelegen labo.

De dichtstbijzijnde testcentra in de buurt (zie interactieve kaart hierboven voor meer details: 

Indien er zich toch problemen zouden voordoen kan u ons uiteraard alsnog contacteren. 


Ben ik besmet met COVID19? 

Heb je milde verkoudheidsklachten waarvoor je niet per see een consultatie bij uw huisarts wenst maar toch wil checken of een COVID-test aan de orde is, dan kan je dit via onderstaande link nagaan. Indien nodig kan je zo een code aanvragen waarmee je een covid-test kan laten afnemen in een COVID-testcentrum of bij uw apotheek. 

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

Bij ernstige ziekte, twijfel, ongerustheid, wens tot medisch onderzoek of nood aan ziekteattest bent u uiteraard steeds welkom in de praktijk. Reizen naar het buitenland:

Informatie over de geldende maatregelen in het land van uw bestemming alsook informatie rond de nodige vereisten om het land binnen te mogen kan u vinden op onderstaande website (ook als app op uw smartphone te downloaden): reopen.europa.eu 


Informatie betreffende het EU COVID-Certificaat om te reizen binnen Europa kan u vinden via onderstaande linken: Corona-virus (COVID-19)

Hierbij enkele basisregels om alles veilig te kunnen laten verlopen de komende periode: 

1. Vermeld steeds de redenen van uw consultatie (via internet of telefonisch) 

2. Kom niet te vroeg (maar ook niet te laat) naar uw afspraak. 

3. Kom alleen naar uw afspraak. Indien nodig mag je je laten begeleiden door één andere gezonde persoon. 

4. Doe een mondmasker aan alvorens de wachtzaal te betreden (een stoffen masker is goed).

5. Houd afstand in de wachtzaal (min 1,5m tot 2m) en ontsmet je handen met de alcoholgel daar aanwezig. 

6. Bij nieuw ontstane klachten van een mogelijke COVID-19-besmetting (koorts, hoesten, keelpijn, spierpijn, niezen,...) neem je telefonisch contact met ons op en kom je NIET naar de wachtzaal. Wij voorzien een apart consultatiemoment voor patiënten met een mogelijke COVID19-besmetting. 


Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt komen we hier samen door!


Heb je klachten die kunnen wijzen op een mogelijke COVID19-besmetting, zoals hoesten, pijn op de borst, verlies van reuk of smaak, of koorts? Dan kun je besmet zijn met het virus. 

  • Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt met andere mensen: isoleer jezelf.
  • Bel je huisarts voor een consultatie met eventuele staalafname. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.  
  • Maak een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad vanaf twee dagen voor je symptomen vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Als je besmet bent met het virus en je test ‘positief’ is, wordt er contactonderzoek uitgevoerd om een nieuwe snelle verspreiding onder de bevolking te vermijden. Dit verloopt volledig anoniem en gebeurt enkel via het nummer 02 214 19 19 of via een sms van het nummer 8811.


Informatie over de COVID-19-vaccinatie kan u teruvinden op volgende website: https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie


Informatie met tips en adviezen omtrent het coronavirus kan u terugvinden op volgende website: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/


Wat kan je zelf doen? 

  • Was regelmatig je handen 

  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nees in de binnenkant van je elleboog. 

  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

  • Blijft thuis als je ziek bent. 

  • Wees aandachtig voor risicogroepen. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden.

Bij vragen kan je steeds contact met ons opnemen.