Telefonisch halfuurtje

U heeft ongetwijfeld ook al gemerkt dat telefoons tijdens de consultatie kunnen storen.

Wij voorzien daarom dagelijks een telefonisch halfuurtje, waarin u ons kan bereiken voor niet-dringende vragen, niet-dringende afspraken of voor het beknopt bespreken van een bloedonderzoek of een verslag van de specialist. Voor een uitgebreide bespreking maakt u best een afspraak. Afspraken kan u ook maken online via www.huisartsenblekte.be. Voorschriften kunnen enkel afgeleverd worden tijdens een consultatie of huisbezoek.

Een huisbezoek vraagt U bij voorkeur en indien mogelijk aan voor 10u in de ochtend, zodat we onze dag goed kunnen inplannen.

Wenst u een arts telefonisch te spreken, bel dan tijdens dit belmoment (zie schema hieronder) op ons gekende praktijknummer:  09/366.11.74.

Maandag

13u30 – 14u00

Dr Covens - Dr Van Praet

Dinsdag

13u30 – 14u00

Dr Covens

Woensdag

13u30 – 14u00

Dr Van Praet

Donderdag

17u30 – 18u00

Dr Covens - Dr Van Praet

Vrijdag

13u30 – 14u00

Dr Covens - Dr Van Praet


Nieuwe patiënten

Om een continue zorg voor onze patiënten te kunnen blijven garanderen zijn wij helaas genoodzaakt een beperking op te leggen bij het aanvaarden van nieuwe patiënten. Hierdoor kunnen enkel gezinsleden van reeds gekende patiënten  en patiënten woonachtig in Oordegem en Smetlede zich nog aansluiten in de praktijk. 


Wachtdienst huisartsen

De wachtpost dient enkel voor medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen dokter.


WEEKDAGEN

Tijdens de weekdagen wordt de wachtdienst geregeld door de artsen van de Geneeskundige Kring Lede. Je kan de arts van wacht bereiken via het telefoonnummer 1733.


WEEKEND

Voor de weekendwacht is de huisartsenkring van Groot-Lede is aangesloten bij de Huisartsenwachtpost Regio Aalst.

De wachtpost Aalst is bereikbaar in het weekend van vrijdag 19 uur tot en met maandag 8 uur en op feest- en brugdagen (vanaf de avond ervoor tot de ochtend erna).


De wachtpost is enkel bereikbaar na telefonische afspraak via het centraal oproepnummer 1733. 

In 3 stappen word je snel geholpen:

  1. Kies je taal: druk 1 voor Nederlands, 2 voor Frans, 3 voor Duits en 4 voor Engels.
  2. Geef je postcode in en sluit af met een hekje (#).
  3. Een operator geeft je verdere instructies afhankelijk van je gezondheidstoestand: ga naar de wachtpost (Leopoldlaan 44 in Aalst) of naar de dokter van wacht, de dokter van wacht komt aan huis als je niet mobiel bent (enkel in uitzonderlijke gevallen), wacht tot je eigen dokter consultatie houdt, als de situatie ernstig is: ga naar de spoeddienst - er komt een ambulance.GMD

In je GMD (Globaal Medisch Dossier) worden al je gegevens bijgehouden over je gezondheid, zoals je medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, uitgevoerde onderzoeken, gevolgde behandelingen, vaccinaties, allergieën,... Hierdoor is er een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Als groepspraktijk werken wij met één globaal medisch dossier. Op die manier kan ieder van onze artsen steeds beschikken over de nodige informatie wanneer u bij hen op consultatie komt.


Elektronisch factureren (eAttest)

In onze praktijk werken wij met elektronisch factureren. Dit betekent dat wij op het einde van de raadpleging het getuigschrift voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar uw ziekenfonds. U dient enkel uw remgeld te betalen tijdens de consultatie. Consultaties en huisbezoeken

Wanneer u met meerdere personen op consultatie komt, vragen wij u om ook meerdere consultaties te boeken of aan te vragen. Op die manier kunnen wij u en de andere patiënten de aandacht geven die u verdient.

Mogen wij u vragen om huisbezoeken (indien mogelijk) voor 10u aan te vragen. Huisbezoeken moeten telefonisch worden aangevraagd. Bijgevolg kunnen wij dit zo goed mogelijk plannen en u ook zo goed mogelijk helpen.


Voorschriften en attesten

Voorschriften kunnen enkel afgeleverd worden tijdens een consultatie of huisbezoek.

Door de GDPR wetgeving (wet mbt de privacy) kunnen wij geen attesten, briefjes, voorschriften of wat dan ook omhooghangen in de wachtzaal.

Na telefonisch contact kan u dan ook geen voorschrift ontvangen (tenzij zo met de arts op voorhand besproken).

Als artsen kunnen wij enkel attesten afleveren die stroken met de werkelijkheid. Vraag dus niet om valse attesten. Deze zullen u steeds geweigerd worden. Ook attesten voor arbeidsongeschiktheid in het verleden kunnen niet afgeleverd worden.

Nuttige telefoonnummers: 

Dokter van Wacht

  • Groot-Lede en Vlierzele: 1733
  • Groot-Wetteren - Groot-Wichelen: 09 366 09 66
  • Groot-Aalst, Erpe-Mere: 1733

Apotheker van wacht

Tandarts van wacht: